KONTAKT

Kulturföreningen Smeden & Spindeln drivs som en ideell förening sedan 2015. Med övertygelsen om att bra kultur inte enbart finns i stan, ser vi till att skapa mötesplatsen här i den by vi bor i –  för alla som tycker det är lika grymt som vi.

Du kan komma i kontakt med oss i sociala medier eller på plats under arrangemangen. Utöver det, når du oss på smedenochspindeln@icloud.com eller klicka för:
BOKNING
MEDLEMSKAP
EKONOMI
KOMMUNIKATION

Styrelsen 2022:
Per Hassling, ordförande
Maria Jerenvik
Heikki Carlsson
Tormod Tvete Vik
Eva Furenäs